17.09.2019 22:36:29

Disclaimer

Denne hjemmeside er udarbejdet udelukkende med henblik på at orientere investorer og andre interesserede.

Hjemmesiden er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge investeringsbeviser.

Information, beregninger, vurderinger, skøn og forventninger på denne hjemmeside træder ikke i stedet for læserens eget skøn over, hvorledes der bør disponeres.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest har forsøgt at sikre sig, at informationerne på denne hjemmeside er korrekt og retvisende. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der måtte følge af dispositioner foretaget på baggrund af information på denne hjemmeside.

Det skal fremhæves, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Kursværdierne på investeringsbeviser svinger i takt med udviklingen på aktie- og obligationsmarkederne.

Hjemmesiden er beskyttet af lov om ophavsret, hvorfor denne hjemmeside eller dele heraf ikke må gengives uden tilladelse fra Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest.

Disclaimer (English)

The content of this web site has been prepared by Investeringsforeningen Lån & Spar Invest and Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest for information purposes only. It is intended for the information of clients, investors and others interested.

The material is not intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of unit trusts or any other security.

Content or information on this website should not replace the reader's own judgement on any action. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest and Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest have tried to ensure that all content on this website is correct. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest and Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest can not be held liable for the accuracy or the completeness of this website. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest can not be held liable for any losses third parties may recieve having acted on information on this website.

This website is protected by the Danish copyright legislation, and it is not for publication in the press or elsewhere without prior permission of Investeringsforeningen Lån & Spar Invest and Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies