20.10.2019 07:54:14

Sådan investerer du

Du kan handle investeringsbeviser i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest gennem din egen bank eller børsmægler. Er du kunde i Lån & Spar, har du nemt adgang til at købe og sælge investeringsbeviser via din netbank. Se mere under punktet "Investering" i Lån & Spars netbank.

Når du handler investeringsbeviser, vil det ofte være nyttigt at have den såkaldte isin-kode ved hånden. Du finder isinkoden under punktet "Sådan investerer du" under de enkelte afdelinger, se f.eks. informationen under afdeling Danmark.

Yderligere spørgsmål?
Har du yderligere spørgsmål til, hvordan du handler, så kontakt din bankrådgiver eller InvestAdministration A/S. Er du kunde i Lån & Spar - eller vil gerne være det - kan du til enhver tid booke tid til rådgivning om investering hos en af bankens investeringsrådgivere. Se mere på Lån & Spars hjemmeside.

Risikomærkning
Alle Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvests afdelinger er - i lighed med afdelinger i andre investeringsforeninger - markeret med farven gul i Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation. Det vil sige, at produkttypen er til at gennemskue, men at man har en risiko for at tabe indskuddet helt eller delvist.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies