20.10.2019 08:23:59

Om investering i forening

Grundfilosofien bag en investeringsforening er, at når mange går sammen opnår man en bedre spredning. Ved at samle midlerne i en større portefølje, kan investeringerne opnå en spredning på mange forskellige værdipapirer, hvilket er med til at begrænse risikoen på den samlede portefølje.

At placere formuen i en investeringsforening er ofte den bedste løsning for investorer, der hverken har tilstrækkelig tid eller lyst til selv at følge med i markedsudviklingen.

Investor kan få adgang til porteføljen i en given afdeling ved at investere i ét værdipapir - investeringsbeviset. Det dokumenterer ejerskabet til en andel af den pågældende afdelings formue.

Foreningen tilbyder flere forskellige afdelinger, som investor kan benytte til at sammensætte en portefølje, der harmonerer med investors profil og behov. Hér spiller flere personlige forhold ind:

- Økonomi
- Risikoprofil
- Investeringshorisont
- Beskatning

Det anbefales at kontakte sin rådgiver i banken forud for køb/salg af investeringsbeviser. Investor kan udtræde af foreningen ved at sælge sine investeringsbeviser. Investeringsbeviserne er noterede på NASDAQ OMX, Copenhagen.

De enkelte afdelingers profil er yderligere beskrevne i afdelingernes prospekter.

Etik
Lån & Spar Invests udgangspunkt er, at virksomheder tilpasser sig love, etik og moral i de lande og på de markeder, hvor de virker. Investeringsforeningen screener aktier og obligationsudstedelser fra de virksomheder, afdelingerne investerer i. Investeringsforeningen screener, om virksomhederne overholder de globale normer fastsat af FN, ILO og OECD. Det er normer vedrørende menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption.

Derudover screenes for tobak, kontroversielle våben (atomvåben, klyngebomber, antipersonelminer og biologiske samt kemiske våben) og for virksomheder, som har en stor del af deres omsætning i våbenrelaterede aktiviteter. Investeringsforeningen håndterer de problematiske virksomheder, ved at afdelingen som udgangspunkt sælger aktierne eller obligationsudstedelserne fra virksomhederne. Såfremt de pågældende virksomheder indgår i de referenceindeks, som afdelingerne følger, laver investeringsforeningen en vurdering af, hvilke overtrædelser den pågældende virksomhed anklages for, inden afdelingen effektuerer et eventuelt salg af aktien eller erhvervsobligationen.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies