20.10.2019 07:52:36

Sådan sammensætter du din portefølje

Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest tilbyder dig en hel vifte af investeringsmuligheder, men hvordan vælger du som investor de investeringer, der er de rette for dig?

Lån & Spar Invest tilbyder dig risikospredning på en lang række papirer inden for de enkelte aktivklasser, hvad enten det er korte obligationer eller nordamerikanske aktier. Derudover har du som investor brug for at balancere din portefølje med såvel obligationer som aktier for at opnå den for dig rette kombination af afkast og risiko, (se nedenfor).

Lån & Spar MixInvest tilbyder "fund of funds", det vil sige investeringsafdelinger, der investerer i et mix af andre investeringsafdelinger, der er både aktie- og obligationsbaserede. Det giver dig typisk en større risikospredning end ved investering i enkelt-afdelinger. Grundet skatteforhold kan Lån & Spar MixInvests afdelinger kun anbefales til pensionsopsparing, børneopsparing og til selvstændige erhvervsdrivendes opsparing under virksomhedsordningen eller i selskabsform.

Fire vigtige forhold
Hvordan din personlige portefølje skal sammensættes, så den harmonerer med din profil og dine behov, afhænger af en række forhold:

- Din økonomi
- Din risikoprofil - hvilket forhold mellem risikoen for tab og chancen for afkast ønsker du?
- Din investeringshorisont - hvornår skal du bruge pengene igen?
- Beskatning

Din bankrådgiver kan rådgive dig om alle fire forhold, når du ønsker at investere i investeringsbeviser. Du kan også læse mere om de enkelte afdelingers profil i afdelingernes prospekter.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies